Hoe langdurig zieken weer aan het werk helpen ?

Het re-integreren van langdurig zieken is voor elke organisatie en elk team een uitdaging. VDAB heeft een methode gevonden om gemakkelijker een oplossing te vinden. Wat kunnen we leren van deze organisatie?

“Ben je zes weken afwezig? Dan biedt onze organisatie je een re-integratiebegeleider aan”, zegt Bram Bonamie, stafmedewerker personeel-diversiteit bij VDAB. “Ons uiteindelijke doel is de afwezige opnieuw duurzaam tewerkstellen bij ons.” Hun re-integratietraject leest als een voorbeeld voor veel bedrijven. Wat we van VDAB kunnen leren?

Neem de tijd

“Ons einddoel is afwezigen weer aan het werk krijgen”, zegt Bram Bonamie. “We willen een duurzame job voor hen. We nemen dan ook graag de tijd om naar win-win-situaties te zoeken.”

Zoek ook een winst voor het bedrijf

“Zochten we vroeger enkel een oplossing die goed was voor de medewerker, dan vinden we vandaag dat ook het team, de collega’s en VDAB moeten winnen. M³ noemen we het, waarin iedereen van de meerwaarde kan genieten.”

Geef verantwoordelijkheid aan de afwezige werknemer.

Geen betutteling meer. “Onze re-integratie­begeleiders geven wel alle informatie en keuzemogelijkheden. Verder coachen ze de werknemer in het nemen van stappen.”

Zoek aangepast werk

“Kan er deeltijds aan de slag gegaan worden? Nood aan een andere locatie? Als VDAB hebben we het voordeel dat we diverse locaties hebben over heel Vlaanderen.”

Hou rekening met reden van afwezigheid

“Deze reden bepaalt ook op welke manier terug aan de slag gegaan kan worden. “Iemand met een fysieke ziekte als kanker of een complexe beenbreuk kan nadien in hetzelfde team aan de slag. Iemand die leed onder stress, burn-out of pestgedrag, meestal niet.”

Leid medewerkers op tot re-integratiebegeleider

Zij staan ook collega’s bij die opnieuw efficiënt en duurzaam aan de slag willen. Ze werken goed samen en overleggen regelmatig met HR.

Verzamel cijfers voor het management

“Via onze opvolgingstool verzamelen we anonieme cijfers. Zo informeren we het management over hoeveel mensen afwezig zijn, hoe lang, wat de redenen zijn en via welke oplossingen ze opnieuw aan de slag kunnen. Hoe beter we hen informeren, hoe groter de steun voor ons traject is.”

Pas uw traject aan de nieuwe wetgeving aan

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block zet sinds kort de bakens uit met haar wet rond re-integratietrajecten voor langdurig zieken. Check of uw beleid hiermee overeenstemt.


Dit artikel wordt u aangeboden door Metro-partner VDAB.
Foto: Pexels