Gemeenteraad Antwerpen – Groen start petitie voor gezondere lucht

Gemeenteraad Antwerpen - Groen start petitie voor gezondere lucht

In het kader van het Antwerpse stadsdialoogproject “A Plus” heeft Groen een petitie opgestart om het stadsbestuur ertoe te bewegen meer inspanningen te leveren om de Antwerpenaars gezonde buitenlucht te bieden. “Er is dringend nood aan zowel structurele maatregelen om de luchtkwaliteit in Antwerpen te verbeteren, als aan noodmaatregelen op dagen met veel fijn stof en vervuiling”, zegt Groen-gemeenteraadslid Freya Piryns. Groen komt met de petitie op de proppen naar aanleiding van een reeks gezondheidsklachten door hoge concentraties van fijn stof, onder meer bij gezinnen in Deurne.
Om de problemen te counteren, vraagt de partij om zowel tijdelijke als structurele maatregelen. “We denken aan gratis openbaar vervoer op dagen met veel smog, net zoals in Parijs, maar ook het aanplanten van meer groen, zeker op plaatsen met veel vervuiling, want dat zijn de ‘stofzuigers’ van fijn stof”, aldus Piryns. “Ook een permanente verlaging van de snelheid op de Antwerpse ring en een uitgebreid proefproject rond de invoering van de slimme kilometerheffing zijn maatregelen die snel kunnen worden uitgerold én effect genereren.”
Schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA) wees er tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond op dat het smogalarm een Vlaamse bevoegdheid is. Verder verwacht ze veel heil van de lage-emissiezone die woensdag actief wordt. “De ideeën die Groen voorstelt, lijken moeilijk te handhaven of vallen buiten de stedelijke bevoegdheid”, zegt ze. “De lage-emissiezone lijkt me een betere maatregel om een verschil te maken. Verder hebben we een luchtkwaliteitsplan met 118 aanvullende maatregelen en blijven we inzetten op het sensibiliseren en informeren van de burger.”
Groen wil de komende maanden met de petitie de straat op trekken, maar ze valt ook online te ondertekenen.

bron: Belga