Maandag start grote militaire oefening in provincie Namen

Defensie houdt van maandag tot woensdag een grote militaire oefening in de provincie Namen. Opzet is een van de lichte infanteriebataljons voor te bereiden op een mogelijke deelname aan een EU-operatie. Dat viel zondag te vernemen uit militaire bron. Aan de oefening, die de naam ‘Wise Medium’ meekrijgt, zullen meer dan 250 militairen deelnemen. Het gaat voornamelijk om soldaten van het Bataljon 12de Linie Prins Leopold – 13de Linie, dat gekazerneerd is in Spa, en van de luchtcomponent.
Er zal worden getraind op deelname aan een tactische groep – EU Battle Group – van de Europese Unie. België heeft meer dan 230 militairen toegezegd voor deze snelleresponseenheid.

bron: Belga