Steeds meer minderbedeelden kloppen aan bij voedselbanken

Steeds meer minderbedeelden kloppen aan bij voedselbanken

In 2016 hebben 143.287 minderbedeelden een beroep gedaan op de Belgische voedselbanken. Het jaar voordien ging het nog om ruim 138.500 minderbedeelden. Dat zegt de Belgische Federatie van Voedselbanken. “Het aantal minderbedeelden dat geholpen wordt is op drie jaar tijd met 17,3 procent toegenomen. Dat is een nooit geziene evolutie in de meer dan 30 jaar lange geschiedenis van de Belgische Voedselbanken”, luidt het. Volgens de voedselbanken zal de stijgende tendens zich in de komende jaren nog voortzetten. “Personen die slechts een klein pensioen hebben, nieuwe werklozen en eenoudergezinnen hebben het zeer moeilijk. Meer en meer jongeren, zonder werk en zonder ervaring, hebben problemen en moeten overleven met zeer beperkte middelen”, klinkt het.

Vorig jaar werd met 15.000 ton ook meer voedsel verdeeld dan de ongeveer 13.000 ton van de voorbije jaren. Dat komt omdat vooral de giften uit de industrie en de distributie zijn toegenomen. Daarnaast komt een deel van het voedsel van het Europees fonds voor hulp aan minstbedeelden (FEAD).

Voor de komende jaren hebben de Belgische Voedselbanken de ambitie om te “professionaliseren”. Met de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie werd daarom onder meer een bevraging uitgevoerd bij sociale organisaties, “om maximaal tegemoet te komen aan de noden en verwachtingen van de minstbedeelden wat betreft de samenstelling van de voedselpakketten”.

Daarnaast is er ook overleg gepleegd met voedingsexperten en zijn er samenwerkingen op poten gezet met de OCMW’s, om sociale re-integratie van de minstbedeelden te bevorderen.

bron: Belga