Waarzegger hersenspoelt klant in de prostitutie

Foto Pixabay

Een Japanse waarzegger is door een gerechtshof veroordeeld tot het betalen van 812.000 euro aan een voormalige klant. De helderziende zou de vrouw gehersenspoeld hebben, zodat ze in de prostitutie ging. 

Het slachtoffer zou de waarzegger eerst hebben opgezocht in 2008. De dame in kwestie werd afhankelijk van de voorspellingen en de helderziende maakte daar misbruik van. Ze maakte haar klant wijs dat ze haar een heleboel geld verschuldigd was.

Om dat te kunnen afbetalen, verhuisde het slachtoffer in 2011 naar de flat van de ziener. Daar werd ze gedwongen om zich te prostitueren, terwijl de mysticus met het geld aan de haal ging. Op twee jaar tijd verdiende de boosdoener zo 90 miljoen yen (740.000 euro), terwijl het slachtoffer soms moest rondkomen met een euro per dag.

Het slachtoffer wist uiteindelijk uit de situatie te ontsnappen en daagde haar pooier voor gerecht. Daar oordeelde een rechter dat de waarzegger bijna honderd miljoen yen (820.000 euro) moet betalen aan de uitgebuite vrouw.