Oosterweelverbinding – “Jaren van vertraging onaanvaardbaar voor bedrijfsleven”

Oosterweelverbinding - "Jaren van vertraging onaanvaardbaar voor bedrijfsleven"

Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zegt “onthutst” kennis te hebben genomen van de adviezen van de auditeurs van de Raad van State over het milieueffectenrapport (MER) voor de Oosterweelverbinding. De ondernemerskoepel vreest nu voor een vertraging van jaren en noemt dat onaanvaardbaar voor het bedrijfsleven in de regio. “Een mogelijke vernietiging van het GRUP is een economische catastrofe voor een regio die smeekt om oplossingen”, klinkt het. Gedelegeerd bestuurder Luc Luwel van Voka – KvK Antwerpen-Waasland blijft een derde Scheldekruising prioritair noemen en noemt het masterplan voor de Antwerpse mobiliteit van de Vlaamse regering “van levensbelang voor de hele Vlaamse economie”. “Op jaarbasis kost het verlies aan reistijd ruim 150 miljoen euro, louter op de snelwegen in en om Antwerpen”, zegt hij. “Zorgwekkend is ook dat die tijdsverliezen razendsnel oplopen. Een slechte mobiliteit weegt op het investeringsklimaat en straalt negatief af op het imago van de regio.”

De ondernemerskoepel vraagt de actiegroepen om “in te zien dat een vernietiging van het MER alles op losse schroeven zet, ook de overkapping” en hoopt naar eigen zeggen dat de Vlaamse regering “met een heldere argumentatie de achterhaalde bezwaren van de auditeurs zal weerleggen”, zodat er toch nog dit jaar met de werken aan de Oosterweelverbinding kan worden gestart.

bron: Belga