“Vader” van het pinyin op 111-jarige leeftijd overleden

Hij leerde niet zijn eigen volk, maar anderen schrijven. De Chinees Zhou Yougang, die zaterdag op de gezegende leeftijd van 111 overleed, ontwierp het (hanyu) pinyin, de Latijnse transcriptiewijze van het Chinees. Het transcriptiesysteem werd in 1958 door de regering van de Volksrepubliek goedgekeurd en kwam in 1970 officieel in gebruik, ter vervanging van het Wade-Gilessysteem. Voor wie de Chinese taal een beetje kent, is het pinyin een enorme fonologische steun. Wie geen notie van het Chinees heeft, staat voor moeilijk uitspreekbare woorden met veel x’en, c’s en q’s. Zhou overleed in Peking daags na zijn verjaardag.
De man werd nog onder de Qing-dynastie geboren. Hij kreeg een westerse opleiding in Shanghai, trok naar de VS waar hij onder andere als bankier in Wall Street werkte en keerde na 1949 naar zijn vaderland, dat een Volksrepubliek was geworden, terug. Net als bij veel andere Chinezen taande met de jaren het oorspronkelijke enthousiasme voor de communistische revolutie. Op latere leeftijd begon Zhou te ijveren voor politieke hervormingen.
Zhou werkte in eigen land mee aan de Chinese vertaling van de Encyclopedia Brittannica.

bron: Belga