Twintigtal winkels Eram gesloten wegens staking personeel

Twintigtal winkels Eram gesloten wegens staking personeel

Het personeel van schoenwinkelketen Eram voert over heel België actie omdat er geen vooruitgang is in de onderhandelingen over de in oktober aangekondigde herstructurering bij de keten. Van de 28 Eram-winkels blijven er vandaag zowat twintig gesloten. Het Franse bedrijf wil 70 van de 130 banen in België schrappen en daarnaast ook dertien winkels sluiten. Daarop werd de Renault-procedure gestart en begin december leken de gesprekken over de vertrekvoorwaarden zo goed als rond. Nog tot eind 2016 werd het vervroegd pensioen vanaf 55 jaar toegelaten en er was enkel nog een formeel akkoord nodig over de financiering van het sociaal plan. Maar dat werd geweigerd. Sindsdien werden alle onderhandelingen geblokkeerd.

Tot groot ongenoegen van de vakbonden en het personeel, die zaterdag spontaan het werk neerlegden om hun ongenoegen en het gebrek aan respect te uiten.

“Het eerste probleem is het herstructureringsplan en de vele ontslagen. Het tweede probleem is dat er geen commercieel plan is voor een heropleving. En het derde probleem is dat we geen akkoord kunnen ondertekenen zonder financiële garantie voor een sociaal plan”, vertelt Evelyne Zabus van de Franstalige vakbond CNE.

Op 31 december staat er een nieuw overleg op het programma tussen de directie en de vakbonden.

“We verwachten twee dingen: dat de ontslagen werknemers waardig kunnen vertrekken en dat de toekomst van Eram in België gegarandeerd wordt”, aldus Pascal Strube van de Franstalige vakbond SETca.

bron: Belga