Hinder door storm en springtij stilaan achter de rug in Antwerpen

In Antwerpen zijn sinds 5.30 uur de waterkeringspoorten aan de Scheldekaaien weer geopend, nadat ze sinds woensdagavond gesloten waren vanwege gevaarlijk springtij. Het water kwam uiteindelijk op het toppunt van het springtij tegen de voorspellingen in net niet over de blauwe boordsteen. De openluchtparkings op de kaaien zijn in de loop van de ochtend eveneens opnieuw opengesteld. Daar werd gisteren nog een zestigtal wagens getakeld omdat de eigenaars ondanks de waarschuwingen hadden nagelaten hun voertuig tijdig te verwijderen. Ook in de Antwerpse haven is de hinder door de storm op zee en het hoogwater intussen nagenoeg volledig achter de rug. De noordpost van de loodsen is sinds 10.30 uur weer volledig operationeel, de zuidpost gedeeltelijk, zo laat het Havenbedrijf weten. Gisteren was de haven volgens het loodswezen voor de grootste types schepen onbereikbaar, omdat de extreme windkrachten op zee het loodswerk te gevaarlijk maakten.

bron: Belga