Raad voor Vreemdelingenbetwistingen werkte voorbije 2 jaar groot stuk achterstand weg

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) heeft op twee jaar tijd een groot deel van zijn achterstand weggewerkt. Het gaat over 8.803 dossiers. Dat blijkt uit de recentste cijfers die de RVV aan persagentschap Belga bezorgd heeft.

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, die de beroepen behandelt tegen beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), had op 1 januari van dit jaar 17.132 hangende beroepen in het kader van migratie waarbij er niet binnen de 3 maanden een arrest was gevolgd en die daarom beschouwd worden als achterstand. Twee jaar geleden, op 1 januari 2015 bedroeg de achterstand nog 24.601.Wat de asieldossiers betreft bedroeg de zogeheten “werkvoorraad” van beroepen die meer dan 3 maand hangende zijn bij de Raad op 1 januari van dit jaar 1.391, terwijl er dat op 1 januari 2015 nog 2.725 waren. Het geringe aantal asieldossiers komt volgens communicatieverantwoordelijke van de RVV Rudi Jacobs doordat de Raad prioriteit geeft aan de asieldossiers, opdat asielzoekers niet langer dan nodig in de opvang verblijven.

Het wegwerken van de achterstand met bijna 9.000 dossiers is volgens Rudi Jacobs te danken aan het inschakelen van extra personeel, aan het opzetten van een zogeheten “achterstandsproject” waarbij tientallen dossiers op één zitting kunnen worden behandeld, en door extra zittingen en inspanningen van magistraten en juristen.

bron: Belga