Jan Jambon relativeert moeilijke werkomstandigheden van sommige agenten

Jan Jambon relativeert moeilijke werkomstandigheden van sommige agenten

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jam Jambon (N-VA) zijn de werkomstandigheden binnen de Directie voor de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) van de federale politie “niet slecht”. Dat schrijft Le Soir vrijdag. Nochtans is het ziekteverzuim binnen de DJSOC bijzonder hoog, zegt Kamerlid Gilles Vanden Burre (Ecolo), die Jambon over de kwestie een parlementaire vraag stelde. In december bleken 247 van de 292 personeelsleden van de DJSOC, die zich bezighoudt met de bestrijding van terrorisme en fiscale fraude, in de loop van 2016 al minstens één dag ziekteverlof achter de rug te hebben.

“Over het algemeen genomen ligt het cijfer van de DJSOC in de lijn van het gemiddelde bij de federale politie”, zegt minister Jambon, die wel toegeeft dat de absenteïsmecijfers bij de DJSOC, die een centrale dienst is, hoger liggen dan bij de gedeconcentreerde gerechtelijke directies, waarvan er een in elk gerechtelijk arrondissement gevestigd is.

Gilles Vanden Burre vindt dat de geciteerde cijfers desondanks “ernstige vragen oproepen over het personeelsbeheer van onze politiediensten, vooral van zij die belast zijn met de strijd tegen terrorisme en de grote fiscale fraude”.

bron: Belga