Humanoïde robots worden minder eng dankzij Belgische onderzoeker

Humanoïde robots worden minder eng dankzij Belgische onderzoeker

Onderzoeker Gabriël Van De Velde heeft aan de Vrije Universiteit Brussel een algoritme ontwikkeld dat de mondbewegingen van robots er menselijk doet uitzien. Terwijl robots steeds vaker ingezet worden om te communiceren met mensen, bijvoorbeeld in de zorgsector, blijft het een van de grootste uitdagingen om een humanoïde robot er niet eng te doen uitzien. Wanneer mensen in contact komen met slechte imitaties van mensen of dieren kan het verschijnsel dat bekend staat als het Uncanny Valley-effect optreden. Bij humanoïde robots is die kans nog groter, omdat mensen afwijkingen in hun bewegingen en gedrag onmiddellijk opmerken. Daarom is een precieze nabootsing van de menselijke mimiek noodzakelijk.

Tot dusver gebeurde die nabootsing door het handmatig afregelen van de mimiek van de robot, maar dat is kostbaar en duurt lang, of door het gebruik van complexe computermodellen, maar die benaderen de mimiek slechts, waardoor handmatige tussenkomst noodzakelijk blijft.

Van De Velde lijkt nu de oplossing te hebben gevonden door een algoritme te ontwerpen dat gebruik maakt van 52 foto’s van mondvormen in een menselijk gezicht. Het algoritme brengt op de foto automatisch een aantal referentiepunten aan die corresponderen met referentiepunten op de lippen van de robot. Met wiskundige transformaties worden beide monden vergeleken en aan de hand van pijlen worden de verschillen aangeduid. De pijlen geven meteen aan hoe de mond van de robot gecorrigeerd moet worden, waardoor de afregeling van de volledige set mondvormen slechts een uur kost.

bron: Belga