Commissie keurt meldingsplicht voor sociale werkers in eerste lezing goed

Commissie keurt meldingsplicht voor sociale werkers in eerste lezing goed

De tijdelijke commissie Terrorismebestrijding heeft het wetsvoorstel goedgekeurd dat een meldingsplicht invoert voor sociale instellingen en hun personeel in het kader van een onderzoek naar terroristische misdrijven. Op vraag van de oppositie komt er binnen twee weken een tweede lezing en volgt de stemming over het geheel. Er was een tiental amendementen ingediend. De amendementen van de indienster van het wetsvoorstel, Valerie Van Peel (N-VA), werden goedgekeurd. Het ging vaak om antwoorden op de opmerkingen van de Raad van State. De amendementen van de oppositie werden weggestemd. De meerderheid keurde de artikelen van het voorstel goed, de groenen en PS stemden tegen, terwijl cdH en sp.a zich onthielden. Over twee weken wordt over het geheel gestemd.

Het voorstel voorziet dat de sociale instellingen – inclusief de OCMW’s of instellingen zoals Fedasil – en hun personeel verplicht zijn op vraag van het parket in het kader van een terrorismeonderzoek administratieve inlichtingen te verstrekken. De medewerkers hebben ook een actieve meldingsplicht indien ze zelf stoten op elementen die wijzen op terroristische misdrijven. De bespreking van de tekst had heel wat voeten in de aarde omdat het voorstel eigenlijk een opheffing van het beroepsgeheim inhoudt.Gilles Vanden Burre (Ecolo) en Eric Massin (PS) vonden het toepassingsgebied van de maatregel veel te groot en waarschuwden dat het Grondwettelijk Hof de tekst om die redenen zou kunnen vernietigen. Georges Dallemagne wees er op zijn beurt op dat er een discriminatie wordt ingevoerd tussen het personeel van de sociale instellingen en dat van bijvoorbeeld bpost.

Hans Bonte (sp.a) merkte op dat het een meerwaarde geweest was als het wetsvoorstel ook voor advies was voorgelegd aan de deelstaten. Hij riep ook op om een analyse uit te voeren om na te gaan wat er verkeerd loopt met het opvolgen van de mensen die op de OCAD-lijst staan. Dit wetsvoorstel zal nog voor bijkomende gegevens zorgen, waardoor men moet opletten dat de politiediensten niet in het moeras verdrinken, aldus het socialistisch Kamerlid.

bron: Belga