Vorig jaar erkende ons land 15.478 asielzoekers

Vorig jaar erkende ons land 15.478 asielzoekers

Vorig jaar kende het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) in absolute cijfers een asielstatus toe aan 15.478 personen. De achterstand in het nemen van beslissingen over asielaanvragen bedraagt nu iets minder dan 10.000 dossiers. Dat blijkt uit de cijfers die het CGVS vandaag op zijn website heeft gepubliceerd.
De totale werklast van het CGVS is het aantal dossiers waarvoor het CGVS nog geen beslissing heeft genomen. Eind december 2016 bedroeg de totale werklast 14.815 dossiers. Vijfduizend dossiers kunnen als een normale werklast worden beschouwd. De reële achterstand van het CGVS bedraagt dus minder dan 10.000 dossiers.

In 2016 nam het CGVS in totaal 22.207 beslissingen (over 27.678 personen), goed voor 30 procent meer dan in het volledige jaar 2015 (16.929). Tijdens het bijna 30-jarige bestaan heeft het CGVS nooit zoveel beslissingen genomen als in 2016. Vorig jaar bedroeg het beschermingspercentage van het CGVS, d.w.z. de erkenning van de vluchtelingenstatus (45,8 procent) of de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus (11,9 procent) in vergelijking met het totale aantal personen die een eindbeslissing kregen, 57,7 procent.

bron: Belga