Tekort accijnzen op tabak en alcohol loopt op tot 329,5 miljoen

Tekort accijnzen op tabak en alcohol loopt op tot 329

De verwachte inkomsten uit de accijnzen op tabak en alcohol lagen in 2016 329,5 miljoen euro lager dan de regering had begroot. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën waar de kranten van Sudpresse de hand op konden leggen. De opbrengsten uit de verkoop van tabaksproducten zouden niet 151 miljoen euro lager liggen, zoals de voorbije dagen werd geschreven, maar wel 186 miljoen. De accijnzen op tabak hadden vorig jaar 199 miljoen euro moeten opleveren, maar volgens een “interne nota” van de administratie van de Thesaurie werd de schatkist maar met 13,28 miljoen gespekt. Een tekort van 185,72 miljoen dus. De opbrengsten uit de verkoop van alcohol lagen 143,78 miljoen lager dan gehoopt (76,22 miljoen in plaats van 220 miljoen). Samen loopt het tekort dus op tot 329,5 miljoen euro.

Eerder deze week bracht de tabakssector uit dat de verkoop van tabaksproducten 151 miljoen euro minder had opgeleverd dan verwacht. Het leidde tot een debat binnen de federale meerderheid, waar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) stelde dat lagere accijnzen geen taboe mogen zijn. Hij werd teruggefloten door minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem (MR). Premier Charles Michel sloot de discussie door te stellen dat het debat pas tijdens de begrotingscontrole aan de orde kan komen.

bron: Belga