Gent start zoektocht naar stadsbouwmeester

Gent start zoektocht naar stadsbouwmeester

De stad Gent wil vanaf 1 oktober een onafhankelijk stadsbouwmeester die de ruimtelijke kwaliteit in de stad moet verbeteren. Een gemeenteraadscommissie keurde vanavond de opdrachtomschrijving goed en besliste om een vacature uit te schrijven. Dat Gent een stadsbouwmeester wil, bleek al uit het bestuursakkoord en een beleidsnota van de Gentse schepen van Stadsontwikkeling Tom Balthazar (sp.a). Het was ook een aanbeveling uit de Optimacommissie; met de principiële goedkeuring wordt overigens een eerste concrete aanbeveling uit die commissie gerealiseerd.

“De stadsbouwmeester zal het architecturaal debat stimuleren en coördineren”, zegt schepen Balthazar. “Hij moet ook afstemming maken tussen gebouwen en pleinen.”

De nieuwe stadsbouwmeester zal nauw samenwerken met het adviesorgaan “Kwaliteitskamer Monumenten en Architectuur”. Dat bestond al langer in Gent, maar wordt geprofessionaliseerd en compacter gemaakt, terwijl er wel meer disciplines vertegenwoordigd worden, zoals landschapsarchitectuur.

Het stadsbouwmeesterschap is een mandaatfunctie voor vijf jaar. De stadsbouwmeester mag “rechtstreeks” noch “privé” betrokken zijn bij stadsontwikkelingsprojecten en aanverwante dossiers of vergunningsverlening. Er wordt ook een deontologische code opgesteld.

bron: Belga