Correctionaliseren van misdaden: grote kloof tussen Vlaanderen en Wallonië

Correctionaliseren van misdaden: grote kloof tussen Vlaanderen en Wallonië

De Nederlandstalige kamers van inbeschuldigingstelling hebben tijdens de eerste acht maanden van 2016 drie zaken naar assisen doorverwezen, terwijl de Franstalige dat over dezelfde periode 23 keer deden. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Justitie die door minister Koen Geens (CD&V) werden verstrekt als antwoord op een parlementaire vraag van Elio Di Rupo (PS). Le Soir en La Libre Belgique berichten vandaag over de cijfers. Die grote kloof tussen noord en zuid is een gevolg van het in voege treden (op 1 maart 2016) van de wet die het mogelijk maakt om elke misdaad te correctionaliseren en die een grote ruimte laat aan de subjectiviteit van de magistraat, afhankelijk van het gerechtelijke arrondissement. De wet heeft als logisch en gewenst gevolg dat het aantal assisenzaken globaal in vrije val is. In 2015 werden in ons land nog 77 strafdossiers door een kamer van inbeschuldigingstelling naar assisen doorverwezen. Tussen januari en augustus vorig jaar liep dat cijfer dus terug tot 26.

bron: Belga