België te laks voor omkoping parlementsleden

België te laks voor omkoping parlementsleden

België krijgt een internationale uitbrander voor zijn lakse aanpak van corruptie bij parlementsleden, rechters en procureurs, die verdachten in strafzaken voor de rechter moeten brengen. Maatregelen die al in 2014 zijn gevraagd aan ons land, bleven onuitgevoerd, zo blijkt uit een evaluatierapport van Greco, de anticorruptiewerkgroep van de Raad van Europa. België moet tegen 31 oktober nieuwe initiatieven voorleggen, schrijven De Tijd en De Standaard vandaag. Van de vijftien aanbevelingen die twee jaar geleden zijn gelanceerd, heeft België er geen enkele voldoende in de praktijk gebracht. Slechts vier keer is dat gedeeltelijk gebeurd, in de overige gevallen helemaal niet. Greco ziet bijvoorbeeld nog altijd geen beterschap in het controleren en publiek maken van alle geschenken, giften en andere voordelen die onze parlementsleden krijgen van zowel binnen- als buitenlandse schenkers. Ook de regels over de relaties tussen parlementsleden en lobbyisten ontbreken. En de verplichting voor parlementsleden om hun vermogens aan te geven schiet volgens Greco nog behoorlijk tekort, net als het toezicht op de onpartijdigheid van rechters die bijvoorbeeld zetelen bij de Raad van State.

Ons land antwoordde ondertussen dat die kwesties voorliggen in de werkgroep “politieke partijen” in de Kamer. Die zal alle nuttige wetsvoorstellen analyseren. Maar de instantie is daarmee allesbehalve gesust: “De Greco neemt kennis van de verstrekte informatie en besluit dat de aanbevelingen niet zijn uitgevoerd.” Daarnaast liet België weten dat de mandaten van parlementsleden al helemaal publiek worden gemaakt en dat de aangiftes van de vermogens “onder gesloten omslag altijd in veiligheid worden gebracht, zonder te worden geopend”, in een daartoe bestemd beveiligd lokaal.

bron: Belga