Weyts niet bevoegd over besluit al dan niet respecteren volksraadplegingen Oosterweel

Weyts niet bevoegd over besluit al dan niet respecteren volksraadplegingen Oosterweel
Weyts niet bevoegd over besluit al dan niet respecteren volksraadplegingen Oosterweel

“Vermits ik niet bevoegd ben om te beslissen over de vergunningsaanvragen voor de Oosterweelverbinding, ben ik ook niet bevoegd om te beslissen of de uitslag van de geplande volksraadplegingen moet worden gerespecteerd”. Dat stelt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts in antwoord op een schriftelijke vraag van Wouter Van Besien (Groen). In zijn vraagstelling wees Van Besien op de unanieme beslissing van de gemeenteraad van Zwijndrecht om in het kader van het openbaar onderzoek met betrekking tot de Oosterweelverbinding een volksbevraging te houden en op het feit dat ook de Antwerpse actiegroepen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal bezig zijn met het verzamelen van de nodige handtekeningen voor de organisatie van referenda. Van Besien wou dan ook weten of Weyts de resultaten van dergelijke beslissingen zou respecteren.

Weyts stelt dat een beslissing over het al dan niet respecteren van de uitslag niet aan hem toekomt. Wel stelt hij voorstander te zijn van het betrekken van burgers, burgerbewegingen en actiegroepen bij de besluitvorming. “Daarom heb ik bijvoorbeeld een Intendant aangesteld die in dialoog met al deze actoren de mogelijkheden om de Antwerpse ring te overkappen zal onderzoeken. Deze organiseerde bijvoorbeeld reeds een aantal workshops met betrekking tot leefbaarheidsmaatregelen rond de infrastructuurwerken op Linkeroever”, aldus de minister.

Bron: Belga