Vlaams Parlement vraagt verbod op schoonheidswedstrijden voor kinderen

Vlaams Parlement vraagt verbod op schoonheidswedstrijden voor kinderen

Schoonheidswedstrijden voor kinderen en jongeren jonger dan 16 jaar zijn ontoelaatbaar. Dat staat in een voorstel van resolutie dat woensdag unaniem is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. In dat voorstel nemen ze mogelijke risico’s van zo’n wedstrijden voor kinderen op de korrel. De indieners van het voorstel vragen de Vlaamse regering ook aan te dringen op een formeel verbod op dergelijke schoonheidwedstrijden.
Vorig jaar verbood federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nog de geplande verkiezing van Mini Miss België omdat de sociale inspectie het had bestempeld als kinderarbeid. Ook in het Vlaams Parlement werd de discussie toen opgepikt. Wedstrijden waarbij kinderen enkel of grotendeels beoordeeld worden op hun uiterlijk kunnen voor parlementsleden van meerderheid en oppositie niet door de beugel.

In een voorstel van resolutie dringen de parlementsleden daarom aan op een formeel verbod. Concreet vragen de indieners aan de Vlaamse regering om in overleg met de federale regering na te gaan welke juridische mogelijkheden er zijn om schoonheidswedstrijden voor kinderen jonger dan 16 jaar te verbieden.

Maar ook Vlaanderen kan volgens de indieners zelf actie ondernemen, bijvoorbeeld door te onderzoeken wat de gevolgen en effecten van zo’n schoonheidswedstrijden kunnen zijn voor kinderen. En positiever: door acties te ondernemen die het psychisch en fysiek welbevinden van kinderen en jongeren versterken.

bron: Belga