OCAD-topman herhaalt pleidooi voor kruispuntdatabank

OCAD-topman herhaalt pleidooi voor kruispuntdatabank

OCAD-topman Paul Van Tigchelt blijft vragende partij voor een kruispuntdatabank die toegang verschaft tot databanken van partnerdiensten. In een debat op “Het Grote Privacy Experiment” van De Correspondent, bleek minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) een bondgenoot te hebben bij OCAD als het gaat om het opslaan van passagiersgegevens of het koppelen van een vingerafdruk aan de identiteitskaart. OCAD beschikt momenteel over een “stand alone”-databank waar informatie aangeleverd door partnerdiensten wordt opgeslagen. “Een rapport van een lokale inspecteur gaat naar de federale politie, die het opnieuw verwerkt, en tenslotte gaat het dossier naar OCAD waar 14 mensen het opnieuw in in een databank invoeren”, gaf Van Tigchelt als voorbeeld. “Dat is niet efficiënt in de 21ste eeuw.” De OCAD-topman herhaalde daarom zijn pleidooi voor een kruispuntdatabank waar zijn diensten rechtstreeks toegang hebben tot informatie en databanken van partnerdiensten. “Nu riskeren we dat rapporten blijven liggen en riskeren we ook fouten te maken. Men zegt mij dat dit technisch perfect haalbaar moet zijn.”
Toegang tot passagiersgegevens, en alle andere vormen van big data, of het koppelen van een vingerafdruk aan een identiteitskaart, vindt Van Tighelt zinvol. “Maar waar we wel over moeten waken, is strenge reglementering over wie die gegevens mag gebruiken en voor welk doel.” Ook benadrukte hij het belang van een rechterlijke toets bij het gebruik van bijzondere methodes.
Staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) benadrukte dat dikwijls de proportionaliteit ontbreekt in het debat, aangezien ook van onschuldige mensen allerlei gegevens verzameld worden. “Het voorstel om bijvoorbeeld een vingerafdruk van elke Belg op te slaan vind ik een stap te ver, omdat ik niet inzie wat daarvan de exacte bijdrage kan zijn in de bestrijding van criminaliteit of terreur”, aldus de staatssecretaris.

bron: Belga