Ecolo-Groen pleit voor invoering ethische code voor hoge ambtenaren

Ecolo-Groen pleit voor invoering ethische code voor hoge ambtenaren

Ecolo-Groen pleit voor een ethische code voor hoge ambtenaren. De groene fractie doet dit naar aanleiding van het bericht in de Franstalige krant l’Echo dat de voormalige directeur van de directie ‘private veiligheid’ van de FOD Binnenlandse Zaken, Jan Cappelle, de nieuwe voorzitter wordt van de lobbygroep die de privéspelers op dat vlak vertegenwoordigt. “Dit ruikt naar een belangenconflict”, vindt Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. Een overstap van de publieke sector naar de privé, in exact dezelfde sector op zo’n korte tijd, doet bij de groenen vragen rijzen. “Meneer Cappelle zat aan de knoppen bij de opmaak van wetgeving over de betrokkenheid van privéspelers in publieke bewaking als vertegenwoordiger van de overheid. Twee maanden later vertegenwoordigt hij één van de grootste spelers in deze materie en zat hij aan de andere kant van dezelfde tafel. Meneer Cappelle is natuurlijk vrij om van job te veranderen. Maar de ene maand het publieke belang verdedigen in deze materie, en dan de andere maand de belangen van een privéspeler behartigen, is wat ons betreft niet koosjer”, aldus Van Hecke.

Ecolo-Groen vraagt een minimum aan ethisch besef van de hoge ambtenaren in deze en pleit voor een gedragscode om dergelijke toestanden te vermijden. Het komt erop aan om belangenconflicten te vermijden.

bron: Belga