Werknemers melden zich vaker ziek op maandag

Op de eerste elf maandagen van het jaar melden opvallend veel werknemers zich ziek. Dat blijkt uit een onderzoek van Securex in de privésector.

Per jaar zijn er negentien dagen waarop opvallend veel werknemers afwezig zijn door ziekte. Van die negentien dagen vallen er elf op een maandag in de eerste drie maanden van het jaar. Dat valt deels te verklaren door het veranderende weer in die periode, maar daarnaast verwijzen de onderzoekers ook naar de befaamde ‘sunday blues’, gevoelens van neerslachtigheid aan het begin van de werkweek.

“De eerste dagen na een vakantie zien we altijd dat het aantal zieke werknemers toeneemt”, verduidelijkt Vinciane Charlier, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid. “Begin januari zijn er dat nog meer omdat de kinderen dan na een korte vakantie opnieuw naar school gaan. Zij brengen ‘s avonds meer ziektekiemen mee naar huis”, klinkt het.

Het rapport van Securex spreekt over “elf rode maandagen”. Dat zijn de dagen waarop er opvallend meer mensen ziek aan de zetel gekluisterd zitten.

Uit het rapport blijkt ook dat grote bedrijven proportioneel meer zieke werknemers hebben. Firma’s met maximaal vier personeelsleden hebben een absentiegraad van een kleine 5%. Dat stijgt naar 7,13% bij organisaties die tussen 100 en 199 werkkrachten tellen en zelfs naar 10,92% bij ondernemingen met meer dan 1.000 werknemers.

Om werknemers kostbare tijd te besparen bieden steeds meer bedrijven de mogelijkheid om van thuis of vanuit een coworkingplek in de buurt te werken. “Stilaan beginnen we erop te vertrouwen dat personeel ook zonder controle het beste van zichzelf geeft”, verklaart professor Herman Van den Broek de evolutie in De Morgen. Ook het mobiliteitsprobleem is een belangrijke factor om mensen dichter bij huis te laten werken.