Toekomstatelier laat tieners beroepen ontdekken

Foto TADA

TADA gaat met kwetsbare Brusselse tieners van tien tot veertien jaar aan de slag. Elke zaterdag maken ze kennis met beroepen. Het is leerrijk, het scherpt hun motivatie voor school aan en hun zelfvertrouwen groeit.

TADA staat voor ToekomstATELIERdelAvenir. Deze vzw werkt met ongeveer vijfhonderd tieners uit achtergestelde Brusselse buurten. Zij ontdekken elke zaterdag van het schooljaar de samenleving en de arbeidsmarkt, dankzij een netwerk van meer dan duizend professionals uit alle sectoren. Zij geven één dag per jaar gratis en gedreven les aan de jongeren. De leerlingen engageren zich voor een cyclus van drie jaar. Dat de formule aanslaat, blijkt uit de wachtlijst.

Ongelijke onderwijskansen

Foto R. V.

Initiatiefneemster Sofie Foets maakte in 2011 via haar job in het Europees Parlement kennis met de Nederlandse IMC Weekendschool, een project van Heleen Terwijn. “Ik ontdekte het initiatief op een congres over informeel onderwijs aan kansarme jeugd. Zoiets wou ik in Brussel realiseren. Terwijn inspireerde me en was bereid haar expertise te delen. Ik startte een onderzoek. Is er wel vraag naar in Brussel? Ik voelde meteen animo en enthousiasme. Onderwijs en integratie zijn thema’s die me al jaren boeien. De hoge onderwijsongelijkheid in België trok mijn aandacht en dat is zeker in Brussel merkbaar.”

Van scholen en opvoeders wordt tegenwoordig heel veel gevraagd. Ze moeten kinderen primaire kennis bijbrengen, maar ook burgerschap, tolerantie, veerkracht, ondernemerschap en digitale geletterdheid. Hoe moet een basisschool in hartje Brussel zo’n opdracht klaarspelen, als alle tijd al opgaat aan het aanleren van basisvaardigheden als lezen, rekenen en schrijven? “TADA wil daarom een duwtje in de rug zijn van scholen en families. Want kinderen leren natuurlijk ook elders dan thuis of op school”, verduidelijkt Foets.

Het basisidee van TADA is om burgers bij de emancipatie van jongeren te betrekken. “Dat kan door hen te laten kennismaken met hun job of door giften uit de privésector. Het geld komt van filantropen, bedrijven en fondsen, en maakt onze werking mogelijk.”

Nieuwsgierigheid aanwakkeren

TADA werkt momenteel in Anderlecht (Kuregem), Sint-Joost-ten-Node en Molenbeek. De organisatie bereikt leerlingen uit families met een multiculturele achtergrond en lagere sociaaleconomische status, verzekert Foets. “We stellen ons project voor aan kinderen van het vijfde leerjaar basisonderwijs, en gebruiken daarvoor filmpjes van oud-leerlingen. Op de leeftijd van tien staan ze heel open om de wereld te ontdekken, en die interesse willen we vasthouden. Het is ook een cruciale leeftijd om demotivatie tegen te gaan. Als je op je tiende mensen ontmoet die je inspireren en die de boodschap geven ‘ga ervoor’, betekent dat veel. Iedereen kan een rolmodel zijn, maar de kring van actoren rondom kwetsbare jongeren is vaak klein, homogeen of gesloten.”

Positieve flow

Foto TADA

TADA staat erop dat de leerlingen drie jaar lang naar de zaterdagschool komen. Dat betekent dat het leuk moet blijven om te vermijden dat ze afhaken. De tieners komen terecht in een ongedwongen, motiverende omgeving zonder prestatiedruk of evaluatiesysteem. “Zodra ze in zo’n positieve flow zitten, kan je hen veel aanleren. TADA biedt een omgeving die hun honger naar kennis voedt, die hun zelfvertrouwen een boost geeft en die hun leven van structuur voorziet”, stelt Foets vast. “Over het algemeen reageren de families opgetogen over wat we doen. Ze zijn trots als ze hun kind in een toga zien.”

Band behouden

Foto TADA

Momenteel hebben éénentachtig leerlingen de TADA-opleiding achter de rug. Om de band te behouden, is er de alumniwerking ‘TADA for Life’. De positieve impact blijkt duurzaam. Sommige tieners zijn sinds TADA heel gemotiveerd op school of verwierven een kritischer denkvermogen, meer zelfvertrouwen en een bredere maatschappelijke kennis. Een ex-leerling gaf een radio-interview over TADA, iets wat ze vroeger nooit gedurfd zou hebben. Anderen gingen op zoek naar een studentenjob. Nog anderen stellen zich toleranter op en kunnen emoties beter beheersen. TADA wil deze effecten goed in kaart brengen en opvolgen. Het Nederlandse IMC-project loop al langer en daar is de positieve impact duidelijk gebleken.

Door Hilde Pauwels

WAT?

  • Dit schooljaar bereikt TADA circa 500 leerlingen in Brussel. Tegen 2020 mikt het op minstens 1.000 tieners.
  • Er zijn antennes in Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Anderlecht. Uitbreiding hangt af van centen en vrijwilligers
  • Bij TADA zijn 17 personeelsleden actief, waarvan het gros deeltijds werkt.
  • Jaarlijks engageren zich meer dan 1.000 professionals vrijwillig om de leerlingen op zaterdag te introduceren in hun vakgebied.

 

Oproep!

Vrijwilligers zijn welkom!

Giften kunnen op BE05 0017 4290 3575,

vanaf 40 euro krijgt je een fiscaal attest.

www.toekomstatelierdelavenir.com

Foto TADA

In onze Metro Diversity-reeks laten we mensen en organisaties aan bod die zich in en rond Brussel inzetten voor diversiteit. Vandaag is het de beurt aan TADA, het toekomstATELIERdelAvenir.