Dit heeft Obama bereikt

Barack Obama was acht jaar president van de Verenigde Staten. Welke erfenis laat hij na?

Obamacare: De ‘Affordable Care Act’, ook wel Obamacare genoemd, is de grootste verandering in de Amerikaanse gezondheidszorg sinds de jaren 60. Het was een van de speerpunten van Obama tijdens zijn verkiezingscampagne in 2009. In 2010 werd de wet goedgekeurd. Sindsdien is het aantal Amerikanen zonder ziekteverzekering gedaald van 16% in 2010 naar 8,9% in 2016.

Klimaat: Vooral tegen het einde van zijn tweede ambtstermijn ontpopte Obama zich tot klimaatridder. Hij haalde regelmatig zijn trukendoos boven om het hem vijandig gezinde Congres te omzeilen met presidentiële besluiten. Het hoogtepunt kwam er op de klimaattop van Parijs. Obama ondertekende dat akkoord zonder toestemming van het Congres.

Midden-Oosten: Het grootste succes in het Midden-Oosten was de dood van opperterrorist Osama bin Laden. Verder hield Obama zich aan zijn belofte de troepen terug te trekken uit Afghanistan, al blijven er wel meer troepen achter dan gepland en is de situatie er helemaal niet veilig. Een van de pijnlijkste dossiers is de burgeroorlog in Syrië. Obama moest machteloos toekijken hoe het conflict escaleerde.

Iran: Met de Irandeal werd een lang aanslepende knoop ontward. Iran beloofde zijn nucleaire ambities af te bouwen en in ruil daarvoor voerde het westen de economische sancties tegen het land af.

Cuba: Nog een dossier waar vooruitgang geboekt werd, is de relatie met Cuba. Na meer dan vijftig jaar ruzie tussen beide landen, werden de diplomatieke banden hersteld. Obama was de eerste president sinds 1928 die het eiland bezocht.

Guantánamo: Een van de belangrijkste beloftes van Obama was de sluiting van de gevangenis Guantánamo. Die belofte kon hij echter niet waarmaken. Hij slaagde er immers niet in het voorstel door het Republikeinse Congres te loodsen.