Tekort aan 1.500 medische stageplaatsen in 2018

Volgend jaar zouden er minstens 1.506 medische stageplaatsen tekort zijn. Dat leert een rapport in La Libre Belgique van de cel planificatie van het aanbod van gezondheidsprofessionals. In 2018 zullen er 1.061 stageplaatsen tekort zijn in de Franstalige gemeenschap en 444 in Vlaanderen, aldus deze cel met experten die advies verleent aan de federale minister van Volksgezondheid. In 2018 bereiken twee lichtingen afstuderende studenten op hetzelfde ogenblik het einde van medische basisvorming, een gevolg van de studieduurvermindering (van 7 naar 6 jaar) die in 2012 in voege trad. Hun aantal zal twee keer hoger liggen vergeleken met andere jaren. Voor elke specialisatie, zal de vraag naar stageplaatsen dus stijgen.

bron: Belga