Senaat organiseert colloquium over schrappen van abortus uit strafwet

Senaat organiseert colloquium over schrappen van abortus uit strafwet

De Senaat organiseert op vrijdag 27 januari in samenwerking met de demens.nu (Unie van Vrijzinnige Verenigingen) en de Franstalige tegenhanger Centre d’Action Laïque (CAL) een colloquium over het schrappen van abortus uit de strafwet.
In België is abortus vandaag reeds gedeeltelijk gedepenaliseerd, maar het blijft een “misdrijf tegen de familiale orde en openbare zedelijkheid”. In de uitnodiging voor het colloquium stelt Senaatsvoorzitster Christine Defraigne dat abortus gezien kan worden, niet als een misdrijf dat gedeeltelijk gedepenaliseerd is, maar als een medische daad in het teken van de volksgezondheid en in een meer egalitaire en minder seksistische samenleving.

In de Kamer hebben PS, Ecolo en DéFI wetsvoorstellen ingediend om abortus volledig uit de strafwet te halen, terwijl sp.a een voorstel van resolutie neerlegde. Maar sommigen zagen in het CD&V-wetsvoorstel om het doodgeboren kind een statuut te geven een poging om de gedeeltelijke depenalisering van abortus terug te schroeven.
Tijdens het colloquium zullen specialisten uit het binnen- en buitenland gehoord worden, terwijl ook een rondetafel plaatsvindt met senatoren en Kamerleden van de verschillende fracties.

bron: Belga