Bonte dringt aan op verdere bespreking voorstel eengemaakte Brusselse politiezone

Bonte dringt aan op verdere bespreking voorstel eengemaakte Brusselse politiezone

Sp.a-Kamerlid en burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte, roept de federale regering op om dringend werk te maken van een rechtvaardige financiering van de politiezones. Voor Brussel is voor hem een eengemaakte politiezone essentieel. “De problemen in de politiezone Brussel-West kunnen we onmogelijk los zien van de structurele onderfinanciering van de politiezone Brussel-West en de bijzonder grote ongelijke federale tussenkomst in de verschillende Brusselse politiezones. Dit alles zorgt ervoor dat de capaciteitsproblemen bij de politiezone Brussel-West de Brusselse gemeenten met de laagste ondersteuning tegen elkaar opzet”, vindt Bonte. De politiezone Brussel-West – met de gemeenten Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek – ontvangt vandaag 65,64 euro per inwoner voor hun politiewerk. Deze dotatie ligt merkwaardig lager dan in de overige Brusselse politiezones. Zo krijgt Brussels Hoofdstad – Elsene 210,54 euro per inwoner en de zone Montgommery 81,11 euro per inwoner. De politiezones uit de Rand krijgen nog een pak minder krijgen, merkt Bonte nog op. Zo ontvangt de politiezone VIMA – Vilvoorde en Machelen – slechts 56,71 euro/inwoner.

“Een eerlijke en rechtvaardige financiering van de politiezones – en van de Brusselse politiezones in het bijzonder – is essentieel voor een efficiënt veiligheidsbeleid”, stelt de sp.a’er. “De federale regering heeft de taak en de opdracht om snel werk te maken van een nieuw federaal financieringsmechanisme. Het is daarbij essentieel dat er werk wordt gemaakt van één efficiënte en centraal aangestuurde politiezone voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zegt Bonte. Sp.a dringt daarom aan op de verdere bespreking van het wetsvoorstel voor de eenmaking van de Brusselse politiezones in de Commissie Terrorismebestrijding.

bron: Belga