Vlaamse kern buigt zich over hervorming secundair onderwijs

Vlaamse kern buigt zich over hervorming secundair onderwijs

Het kernkabinet van de Vlaamse regering zit vanmorgen rond de tafel over de hervorming van het secundair onderwijs. De discussie, waarbij de reorganisatie van de studierichtingen in de tweede en derde graad centraal staat, sleept al maanden aan. De vergadering van de top van de regering-Bourgeois vindt uitzonderlijk op maandag plaats, omdat de minister-president morgen en woensdag naar het Duitse Dresden trekt. Eind mei bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs. Dat akkoord bevatte ook een voorstel voor de reorganisatie van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, de veelbesproken ‘matrix’.

Die matrix moet een transparanter en rationeler aanbod opleveren, met studierichtingen die leerlingen ofwel duidelijk voorbereiden op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt (respectievelijk doorstroom- en arbeidsmarktgerichte richtingen) of richtingen die de deur voor beide opties open laten (richtingen met dubbele finaliteit).

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukte toen dat het ging om “een eerste worp” en wilde met het onderwijsveld in discussie gaan. Op basis van die brede consultatieronde trok minister Crevits net voor het kerstreces met een voorstel naar de regering. Maar het dossier bleek nog niet rijp voor een akkoord. Vanaf 08.00 uur houdt het kernkabinet het dossier opnieuw tegen het licht.

bron: Belga