Minder mensen kregen enkelband in 2016

Minder mensen kregen enkelband in 2016

In 2016 zijn 5.600 mensen onder elektronisch toezicht geplaatst. Dat blijkt maandag uit cijfers van de administraties van de Vlaamse en Franstalige Justitiehuizen. Het jaar voordien waren dat er nog 6.037. De daling is er vooral in Vlaanderen (-11,5%), in de Federatie Wallonië-Brussel zijn de cijfers quasi stabiel (-1,6%). In Vlaanderen kregen vorig jaar 3.050 mensen een enkelband, in de Federatie Wallonië-Brussel waren er dat 2.550. Ter vergelijking; het jaar voordien ging het nog respectievelijk om 3.444 en 2.593 mensen.
De daling is gedeeltelijk te verklaren door een personeelstekort in het VCET (Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht). Door dat tekort is het aantal mensen met een enkelband beperkt tot dagelijks 900, in plaats van de gebruikelijke 1.200.

De Vlaamse regering keurde op 23 december een nieuw personeelsplan goed. Hierdoor kunnen op korte termijn nog een aantal bijkomende personeelsleden worden aangeworven bij het VCET. De wervingsprocedures worden “zo snel mogelijk opgestart”, zegt woordvoerster van de Justitiehuizen, Liesbeth Wyseur. Bij de Federatie Wallonië-Brussel is het aantal mensen onder elektronisch toezicht gestabiliseerd, na een stijging in 2015. De justitiehuizen verwachten evenwel een nieuwe stijging in 2017, aangezien elektronisch toezicht sinds 1 mei 2016 opgelegd kan worden als autonome straf.

Sinds 2015 en de zesde staatshervorming zijn het de gemeenschappen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het elektronisch toezicht. De materiaalstock wordt door de drie gemeenschappen echter samen beheerd.
Samen beschikten het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht en haar Franstalige tegenhanger op 3 januari 2017 over 4.808 enkelbanden. Iets meer dan een derde daarvan wordt effectief gebruikt. De andere zijn klaar voor gebruik of in onderhoud.

bron: Belga