“Op termijn overal inclusieve kinderopvang”

Op termijn overal inclusieve kinderopvang

Als het van minister van Welzijn Jo Vandeurzen afhangt, wordt alle kinderopvang in Vlaanderen op termijn inclusief. Dat zou betekenen dat kinderen met een (verstandelijke) handicap in elke kinderopvang samen met andere kinderen kunnen opgevangen worden. Daarnaast wil de CD&V-minister het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) voor personen met een handicap ook toepassen in de kinderopvang en het onderwijs. Vandeurzen reageert daarmee op uitspraken van Jean-Pierre Van Baelen, de voorzitter van de taskforce die de omschakeling naar het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) in de sector van personen met een handicap begeleidt.

Van Baelen pleit voor inclusieve kinderopvang (en aansluitend inclusief onderwijs) als essentiële opstap naar een inclusieve samenleving. Concreet stelt Van Baelen voor om bij het toekennen van uitbreidingsmiddelen en erkenningen in de kinderopvang voorrang te geven aan initiatieven die inclusieve opvang aanbieden. Ook zou de overheid ouders een persoonsvolgend budget kunnen geven vanaf het ogenblik dat er een handicap wordt vastgesteld bij hun kind. Dat budget zouden ze dan kunnen gebruiken in de kinderopvang en later in het onderwijs.

Minister Vandeurzen heeft wel oren naar die voorstellen. Zo is de CD&V-minister het er helemaal mee eens dat een inclusieve kinderopvang “een belangrijke bijdrage kan leveren aan een inclusieve samenleving”.

De Vlaamse regering heeft eerder al initiatieven genomen om de inclusieve werking van kinderopvanginitiatieven te stimuleren. Zo krijgen opvanginitiatieven die kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften opvangen extra subsidies en zijn er in Vlaanderen zestien specifieke centra die begeleiding rond inclusieve kinderopvang aanbieden.

Maar Vandeurzen wil “op termijn” graag een stapje verder gaan en “inclusieve opvang realiseren in alle kinderopvang”. “Op die manier kan kinderopvang voor elk kind zoveel mogelijk in de buurt mogelijk worden en bouwen we op een volwaardige manier aan een inclusieve samenleving”, klinkt het. Maar die stap zal “inspanningen en bijkomende ondersteuning van de sector vragen”, erkent Vandeurzen.

Ook het voorstel van Van Baelen om het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) toe te passen in de kinderopvang en het onderwijs, krijgt bijval. “Het lijkt ons inderdaad belangrijk dat een persoonvolgend budget ook kan ingezet worden in de kinderopvang en het onderwijs om zo handicapspecifieke zorg en ondersteuning te kunnen inkopen, op maat van het kind.” Nu al wordt de invoering van de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen uitgewerkt. “Bedoeling is om hiermee nog deze legislatuur van start te gaan”, zegt Vandeurzen.

bron: Belga