Poolbasis prinses Elisabeth – “Internationale gemeenschap ongerust over toeristische plannen met basis”

Poolbasis prinses Elisabeth - "Internationale gemeenschap ongerust over toeristische plannen met basis"

De vraag om een internationaal onderzoek in te stellen naar de prinses Elisabethbasis op Antarctica is er gekomen nadat er geruchten rondgingen over de bouw van een landingsbaan op de poolbasis en het organiseren van toeristische reizen naar de basis door het bedrijf Antarctic Logistics Centre International (ALCI), dat transporten tussen Kaapstad in Zuid-Afrika en Antarctica organiseert, en de International Polar Foundation (IPF) van Alain Hubert. Dat heeft Jeroen Lemaitre, woordvoerder van staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) aan Belga verklaard. The Antarctic Treaty Consultative Meeting (ATCM) heeft daarom gevraagd dat er een internationale inspectiemissie naar de basis gestuurd wordt, om een en ander uit te klaren. Volgens de kranten De Standaard en Het Nieuwsblad, die het nieuws donderdag brachten, wordt de missie geleid door Noorwegen en neemt ook België zelf er aan deel. Het beheer van het Belgisch poolstation op Antarctica is in een juridisch kluwen ontaard tussen poolexpeditieleider Alain Hubert en zijn IPF enerzijds en staatssecretaris Sleurs anderzijds. Vandaar dat de pers intussen naar de situatie verwijst als “de klucht van Antarctica”. Er loopt niet minder dan een dozijn juridische procedures tussen beide partijen.

Intussen klaagt de wetenschappelijke wereld dat de eigenlijke bedoeling van het station, namelijk wetenschappelijk onderzoek doen, onder meer naar de klimaatwijziging, in het gedrang komt. In oktober schorste de Raad van State nog de beslissing van staatssecretaris Sleurs om een “instandhoudingsmissie” naar Antarctica te sturen. Volgens de woordvoerder van de staatssecretaris ligt de knoop van het onverkwikkelijke verhaal bij “een absurd wetgevend kader dat in 2008, bij de ingebruikname van het station, werd opgesteld”.

“Daarbij werd er een quasi monopolie aan één partij gegeven en konden allerlei belangen door elkaar beginnen lopen. De inspectie van Financiën kwamen zwart op wit tot de conclusie dat er sprake was van wanbeheer, integrale belangenvermenging en gesjoemel met facturen door Alain Hubert”, aldus Jeroen Lemaitre. “Jammer genoeg zijn we er tot nog toe niet in geslaagd om dat slechte wetgevende kader aan te passen via een koninklijk besluit.”

Van de kant van Alain Hubert, zijn advocaat en zijn IPF-stichting ontving Belga nog geen reactie op het nieuws over het initiatief van The Antarctic Treaty Consultative Meeting.

bron: Belga