Tegenwind uit eigen partij voor Hans Bonte

Tegenwind uit eigen partij voor Hans Bonte

De Vilvoordse burgemeester Hans Bonte (sp.a) krijgt tegenwind uit eigen partij voor zijn uitspraak dat rechters zich soms wereldvreemd gedragen in zaken rond radicalisering. “Ik roep alle politici op de scheiding der machten te respecteren”, zegt Güler Turan. “Ik vraag me af waar dit anders gaat eindigen.” Het Vlaams parlementslid verwijst daarmee ook naar uitspraken van onder meer Bart De Wever en Theo Francken (beiden N-VA). Bonte haalt in De Standaard hard uit naar de rechterlijke macht. “Dikwijls zijn het de Franstalige rechters van de Brusselse rechtbank – iedereen weet dat het bij hen wat langer duurt en zij de jongeren makkelijker laten gaan”, stelt hij. “Dat is moedwillig een vorm van straffeloosheid creëren. Wel, ik vind dat stuitend. Zulke rechters zijn in mijn ogen wereldvreemd.”

“De ene na de andere politicus legt ten rechte of ten onrechte verklaringen af over de rechterlijke macht”, reageert Güler Turan. “Als juriste zie ik dat met lede ogen aan. Dit moet stoppen. Politici hebben de mogelijkheid om wetten te stemmen en de rechterlijke macht uitspraken te laten doen conform die wet.”Het parlementslid kan zich naar eigen zeggen wel de onmacht van haar collega voorstellen, omdat sp.a in de oppositie zit. “De kans dat onze wetsvoorstellen het halen is in sommige gevallen nihil”, geeft ze toe. “Maar dat mag nooit leiden tot het onderuit halen van de rechters.”

bron: Belga