“Spreken van ‘wereldvreemde’ rechters levert niets op, dialoog wel”

Spreken van 'wereldvreemde' rechters levert niets op, dialoog wel

Christian Denoyelle, de voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ), vindt dat uitspraken als die van Hans Bonte, de burgemeester van Vilvoorde, contraproductief werken. Hij pleit daarentegen voor dialoog. Bonte noemde een deel van de magistratuur in De Standaard en Het Nieuwsblad “wereldvreemd”, althans in radicalismezaken. Bonte zegt in De Standaard en Het Nieuwsblad dat de ons bekende terroristen in de regel geëvolueerd zijn van kleine straatcriminaliteit tot georganiseerde misdaad, banditisme en uiteindelijk terrorisme. Hij hekelde dat er – ook vandaag nog – onvoldoende aandacht is voor jonge boefjes. Hij verweet sommige rechters, vooral Franstalige van de Brusselse rechtbank, dat ze radicaliseringsprocessen niet onder ogen zien en daarom “wereldvreemd” zijn.

“Ik vind het naast de kwestie om te spreken van ‘wereldvreemde’ rechters”, zegt Denoyelle, die daarover ook een tweet uitstuurde. “Het is een modewoord aan het worden, maar weinig constructief. Bonte stelt dan wel iets aan de kaak, maar hij haalt er niets mee binnen.”

De voorzitter van de HRJ pleit voor dialoog tussen politici en magistraten. “Als het een goed gesprek kan bewerkstelligen, willen we daar als HRJ graag aan meewerken. Uiteraard kan het niet de bedoeling zijn om over specifieke gevallen te spreken, want dat mag een rechter niet. Maar dat het ons ontbreekt aan een ontmoetingsniveau is wel duidelijk: nu praat iedereen naast elkaar.”

Denoyelle verwijst naar Antwerpen, waar jeugdrechtbanken en jeugdwelzijn gezamenlijk overleggen. “Ieder krijgt zo zicht op elkaars gevoeligheden. Dat leidt tot dialoog en een betere verstandhouding. Je moet het daarom niet met elkaar eens zijn.”

Tot slot merkt Denoyelle nog op dat rechters het moeten doen met de middelen die hen worden aangereikt. “De rechters moeten werken met een systeem dat ze niet zelf hebben bedacht. De doeltreffendheid van een deradicaliseringsprogramma kan bijvoorbeeld niet wetenschappelijk aangetoond zijn. De realiteit is vaak complexer dan het op het eerste gezicht lijkt.”

bron: Belga