“Onmogelijk te zeggen of agressie tegen politie stijgt of daalt”

Onmogelijk te zeggen of agressie tegen politie stijgt of daalt

De politievakbonden plaatsen vraagtekens bij de cijfers van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over agressie tegen agenten die woensdag werden bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het aantal geregistreerde feiten van opzettelijke slagen en verwondingen tegen agenten de voorbije jaren is gedaald. “Alles is zodanig versnipperd dat er gewoon geen complete gegevens beschikbaar zijn”, zegt Vincent Houssin van VSOA Politie. “De cijfers van Jambon zijn niet compleet. Alles is zodanig versnipperd over de lokale zones en ook binnen dat federale politie dat het onmogelijk is om te zeggen of de agressie tegen politieagenten daalt of stijgt”, zegt Houssin. “Het zou kunnen dat er een daling is, laten we dat hopen, maar dan zal dat niet door de maatregelen van de overheid zijn. Die belooft nu al vier jaar een registratietool, maar die is er nog altijd niet. Eigenlijk vind ik het dus grof dat ze nu met die cijfers afkomen, want we hebben nog geen maand geleden om de tafel gezeten.”

Ook Carlo Medo van het NSPV wijst erop dat de cijfers niet alles weergeven. “Ze gaan specifiek over de gevallen van fysiek geweld, maar wij hebben ook oog voor het mentale geweld en dat is moeilijk bij te houden”, zegt hij. “Daarom vragen wij al jaren dat er een systeem komt waarin agenten, zowel van de lokale als de federale politie, alles kunnen loggen. Maar dat sleept aan. We zijn al van 2012 met het thema bezig.”

Beide vakbondslui wijzen er daarnaast op dat het belangrijk is dat er effectief wordt opgetreden tegen daders van agressie tegen de politie. Daarom vond er enkele weken geleden nog een overleg plaats met de procureurs-generaal. “Slachtoffers blijven vaak in de kou staan en daders blijven vaak onbestraft, door opschorting of een voorwaardelijke straf. Er moet voor gezorgd worden dat daders effectief gestraft worden zodat geweten is dat er nultolerantie geldt”, zegt Houssin. “Het moet duidelijk zijn dat politieagenten geen boksballen zijn”, treedt Medo hem bij.

bron: Belga