Karel Anthonissen naar eigen zeggen opzijgeschoven bij fiscus

Karel Anthonissen naar eigen zeggen opzijgeschoven bij fiscus

Karel Anthonissen, de gewestelijke directeur van de Gentse BBI, wordt in de komende weken opzijgeschoven bij de Bijzondere Belastingsinspectie. Dat zegt hij in een interview dat dinsdagavond op de website van Knack verscheen. Door een reeks nieuwe wetten raakt hij binnenkort zijn vaste benoeming kwijt, samen met zijn bevoegdheden. De functie van gewestelijke directeur zal ophouden te bestaan en vervangen worden door een adviseur-generaal.
“In juni is de gewestelijk directeur als functienaam al vervangen in de fiscale wetboeken. Dat stelde de minister in het parlement voor als niet meer dan een naamsverandering – alsof de functie dezelfde blijft. Naar mij toe wordt het dan weer voorgesteld als een nieuwe functie. Men speelt daar een dubbel spel”, aldus Anthonissen, die toevoegt dat hij door de nieuwe wet geen dossiers meer kan tekenen als gewestelijk directeur, want voortaan is dat de bevoegdheid van een adviseur-generaal. Hij verliest bovendien zijn vaste benoeming.
Anthonissen beschouwt zichzelf ook als het slachtoffer van een persoonlijk vete, die onder meer het gevolg is van een conflict tussen hem en Hans D’Hondt, de topman van de federale overheidsdienst Financiën. Hij was in mei 2015 geschorst na een klacht van D’Hondt vanwege laster, maar die schorsing werd later opgeheven.
“De persoon die mij moet vervangen – die boven of naast mij komt, zoals u wilt – is al bekend”, zegt Anthonissen. “De administratie zou mij de toestemming kunnen geven om mijn functie te blijven uitoefenen onder de nieuwe titel adviseur-generaal. Op die manier kunnen ze de oude functie evengoed laten uitsterven. Daar zit nu net het persoonlijke. Van de honderd posten als ‘adviseur-generaal met de bevoegdheid van een gewestelijke directeur’ zijn er nog een veertigtal vacant. Uitgerekend de plaats die nog niet vacant is, omdat ík ze bezet, moet absoluut ingenomen worden.”

bron: Belga