Inkomsten gemeenten uit personenbelasting dalen door taxshift met 2 procent

De taxshift die de federale regering eind oktober 2015 doorvoerde heeft in 2017 voor het eerst gevolgen voor de inkomsten die gemeenten puren uit de aanvullende personenbelasting. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) berekende dat er sprake is van een daling van 2 procent. Dat de taxshift consequenties zou hebben voor de aanvullende personenbelasting (APB) was bekend, want ze wordt berekend op de personenbelasting. Om het verlies aan inkomsten te compenseren hadden de gemeenten de aanvullende belasting voor 2017 kunnen verhogen, maar in de praktijk is dat niet gebeurd. De VVSG meldde eind vorig jaar dat voor zover bekend slechts één gemeente dat gedaan heeft en 15 anderen de belasting zelfs lieten dalen. “Door de stabiliteit in de gemeentelijke APB-tarieven versterken gemeenten hiermee nog eens het effect van de verlaging van de personenbelasting”, aldus de VVSG.

Simulaties van de VVSG op basis van informatie van de FOD Financiën leren dat de gemeentelijke APB-ontvangsten in 2017 circa 2 procent lager uitvallen dan het geval zou zijn geweest zonder taxshift. “In 2018 zou dat verschil al 3,8 procent bedragen. Daarna loopt het verder op tot meer dan 10 procent in 2021”, aldus de VVSG. Op jaarbasis puren de Vlaamse gemeenten momenteel net geen 2 miljard euro uit deze belasting.

Bron: Belga