Geen structurele oplossing voor bewaking snelwegparkings

Geen structurele oplossing voor bewaking snelwegparkings

De bewaking van de snelwegparkings langs de E40, in het kader van de vluchtelingenproblematiek, krijgt geen verlenging. Er werd gewerkt aan een structurele oplossing maar die is er vooralsnog niet. De West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé zal de federale politie en lokale zones opnieuw vragen om de parkings beter in de gaten te houden om de zaak beheersbaar te houden. Sinds het najaar van 2015 werden de snelwegparkings in Drongen, Jabbeke en Mannekensvere bewaakt door private bewakingsfirma’s. Die maatregelen kwam er door een toenemende druk van transitmigranten die op die parkings probeerden binnen te dringen in vrachtwagens in de hoop op die manier in Engeland te geraken. Maar de maatregel liep af op 31 december, en kent dus geen verlenging. Het was de bedoeling om tegen 2017 een structurele oplossing te vinden, maar die is er dus ook niet gekomen.

Volgens gouverneur Decaluwé was er een regeling in de maak om de parkings op te delen in kortparkeren en langparkeren. Op de parkings voor langparkeren zou er dan extra bewaakt worden, maar dat plan is dus niet concreet geworden. “We kunnen echter niet ontkennen dat het aantal transitmigranten spectaculair is gedaald na de sluiting van het kamp in Calais. Dan is het logisch dat je afbouwt. Maar we gaan uiteraard de situatie nauwgezet blijven opvolgen”, aldus de gouverneur.

Bovendien zou in maart het kamp van Duinkerke ook ontruimd worden, wat mogelijks de druk opnieuw zal verhogen in West-Vlaanderen. “We moeten goed blijven monitoren. Ik zal de federale politie en de lokale zones vragen om de situatie te controleren.” De gouverneur betreurt dat de transportsector zo fel reageert. “Want over de grens lezen de migranten mee”, aldus Decaluwé. Hij merkt wel op dat de communicatie tussen de betrokken partijen beter had kunnen verlopen.

bron: Belga