“Compensaties nemen de prikkel weg om te kiezen voor duurzame productie”

Door geld uit het Vlaams klimaatfonds terug te storten aan multinationals, wordt voor die bedrijven de prikkel weggenomen om gebruik te maken van duurzame energie, zo klaagt de Bond Beter Leefmilieu vandaag aan. De organisatie reageert daarmee op het nieuws dat grote vervuilende bedrijven veertig miljoen euro uit het Vlaamse Klimaatfonds hebben gekregen. De kranten Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg schreven vandaag dat grote energie-intensieve bedrijven in 2016 bijna 40 miljoen euro subsidie hebben gekregen uit het Vlaamse Klimaatfonds. Op die manier worden ze gecompenseerd voor doorgerekende emissierechten. Energieproducenten schuiven de emissierechten die ze moeten betalen immers door naar de verbruikers, waardoor die mogelijk een concurrentieel nadeel ondervinden tegenover bedrijven uit andere werelddelen.

“Wij zijn geen voorstander van die compensatie”, zegt Jonathan Lambregs, beleidsmedewerker klimaat van BBL. Hij benadrukt dat het systeem van de emissierechten bedrijven net zou moeten stimuleren om voor groene energie te kiezen. “Maar het betalen van de compensaties zorgt ervoor dat het voor de industrie niet meer uitmaakt of ze nu voor groene stroom kiest of niet.” Ook het feit dat er geen engagementen tegenover die compensatie staan, wordt bekritiseerd. “Als je er dan toch voor kiest om te compenseren, zorg er dan tenminste voor dat het geld geïnvesteerd wordt in koolstofarme productiemethoden”, zo vervolgt Lambregs.

BBL klaagt tot slot aan dat de toegekende compensaties veel te hoog liggen. “De bedrijven worden tot vier keer gecompenseerd voor hun meerkost”, zo benadrukt Lambregs. Dat komt doordat er bij de berekening van de compensaties wordt uitgegaan van een hogere emissiefactor.

bron: Belga