Agressie tegen agenten neemt af sinds 2015

Agressie tegen agenten neemt af sinds 2015
Agressie tegen agenten neemt af sinds 2015

In 2015 werden 803 feiten geregistreerd van opzettelijke slagen en verwondingen jegens agenten en officieren van de lokale of federale politie. Dat zijn er minder dan de 924 in 2014. In het eerste trimester van 2016 werden 182 feiten geregistreerd, wat op jaarbasis een nieuwe daling impliceert. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon op een schriftelijke vraag van Barbara Pas (Vlaams Belang).
De dalende trend van het aantal gevallen – die worden geregistreerd in de Algemene Nationale Gegevensbank op basis van pv’s – is al enkele jaren merkbaar. In 2010 en 2011 werden achtereenvolgens 1.024 en 1.051 gevallen genoteerd, in 2012 954, in 2013 868 en in 2014 924. Wat het aantal dagen arbeidsongeschiktheid betreft beschikt Jambon enkel over informatie voor de federale politie. In 2011 ging het om 2.093 dagen, in 2011 om 4.069, in 2012 om 4.890 en in 2013 om 2.936. Daarbij dienen nog de periodes met ‘verminderde prestaties’ geteld, die het slachtoffer de kans geven weer te wennen aan het werk.

Om te berekenen wat dit geweld kost aan de overheid dient men volgens Jambon het aantal dagen arbeidsongeschiktheid te vermenigvuldigen met 1.000 euro. Bovenop de directe kosten zijn er immers nog tal van indirecte kosten zoals onverwachte vervangingen en achterstand in onderzoeken. In de periode 2010-2014 kon in totaal zowat 6,7 miljoen euro gerecupereerd worden bij daders.

Bron: Belga