Vijftien nucleaire incidenten in 2016

Vijftien nucleaire incidenten in 2016

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft vorig jaar vijftien nucleaire incidenten geteld in België. Het ging voor al die gevallen om incidenten van het laagste niveau (1) van de internationale INES-schaal (International Nuclear Event Scale). Daarmee worden problemen met de veiligheidsvoorzieningen bedoeld, waarbij er voldoende veiligheidsmarge is. Het laatste incident van 2016 dateert van de maand december, toen een operator van het bedrijf NTP Europe blootgesteld werd aan een kleine dosis radioactiviteit in het kader van een onderhoudsoperatie op een gammagrafietoestel. Drie van de incidenten in 2016 hadden betrekking op de kernreactor Tihange 3. Tijdens een controle begin oktober had Electrabel vastgesteld dat een van de noodkoelingscircuits niet beschikbaar was.

De 15 nucleaire incidenten in 2016 vormen een lichte daling ten opzichte van de voorgaande jaren. Zo telde het FANC in 2015 16 incidenten (waarvan twee op het niveau 2 van de INES-schaal), 18 in 2014 (vier op niveau 2), 18 in 2013 en 16 in 2012 (twee van niveau 2).

De schaal voor zwaarte van de incidenten werd opgesteld na de kernramp van Tsjernobyl in 1986 en telt zeven niveaus. De niveaus 1 tot 3 betreffen incidenten, gaande van een eenvoudige anomalie (niveau 1) tot een ernstig incident (niveau 3), terwijl de niveaus 4 tot 7 betrekking hebben op ernstige ongevallen.

Tot op vandaag werden twee gevallen geklasseerd onder niveau 7: het ongeval in de kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne in april 1986 en dat van de centrale van Fukushima in Japan in maart 2011.

bron: Belga