Nieuwe ademtest zou zeventien ziektes opsporen

Je adem verbergt meer dan je denkt. Of je te veel gedronken hebt, kan nauwkeurig opgespoord worden met een ademtest. Een internationale groep onderzoekers gaat nog een stap verder en heeft een ademtest ontwikkeld waarmee ze ziektes kunnen vaststellen.

De afgelopen tien jaar heeft de wetenschap al ademtesten ontwikkeld om specifieke ziektes op te sporen. Wie lijdt aan taaislijmziekte, produceert bijvoorbeeld tot vier keer meer azijnzuur. Dat kan gedetecteerd worden in de adem.Onderzoekers aan het Israëlische Insitute of Technology bouwen verder op dat soort technologie. Ze hebben een blaasapparaat ontwikkeld met piepkleine gouddeeltjes en even grote pijpjes uit koolstof. Zo is het toestel in staat om meer dan 100 vluchtige stoffen uit één ademtocht waar te nemen.

Vervolgens heeft het onderzoeksteam de samenstelling van de adem van 1.400 patiënten die aan 17 verschillende ziektes lijden onderzocht. Op basis daarvan hebben ze de chemische samenstelling van de ademtochten in een dataset gegoten. Een artificiële intelligentie is vervolgens op zoek gegaan naar unieke patronen die kunnen wijzen op ziektes.

Daaruit blijkt dat aandoening als nierkanker en multiple sclerose een unieke afdruk achterlaten in de ademtocht. Bovendien waren slechts 13 van de 100 waargenomen stoffen essentieel om de ziektes op te sporen.

Volgens het verslag in het wetenschappelijke blad ACS Nano kunnen de onderzoekers de aandoeningen op deze manier in 86% van de gevallen nauwkeurig diagnosticeren. Het apparaat is dus nog niet helemaal klaar om gebruikt te worden in een medische omgeving, maar het zou een stap in de goede richting zijn om ziektes eenvoudiger op te sporen.