“Raad van State schiet met scherp op meerwaardebelasting”

Raad van State schiet met scherp op meerwaardebelasting

De Raad van State is kritisch voor het voorstel om een meerwaardebelasting in te voeren dat Groen heeft ingediend in het parlement, maar dat een kopie is van de tekst die CD&V-vicepremier Kris Peeters tijdens de begrotingsonderhandelingen op tafel legde. Voornaamste probleem is de uitzondering voor kmo’s, meldt De Tijd vandaag. De Raad van State waarschuwt dat de uitzondering voor kmo’s discriminerend kan zijn. Niet de kmo’s worden rechtstreeks bevoordeeld, maar wel de aandeelhouders ervan. Die zouden voordeel hebben tegenover gewone beleggers, en dat is een probleem.

Maar de Raad van State zet ook vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid van het voorstel. Zo is het niet duidelijk hoe de overschrijding van de drempel van 50.000 euro moet worden begrepen en hoe minwaarden kunnen worden afgetrokken van de eventuele meerwaarden. De Raad van State concludeert dat het voorstel grondig moet worden herbekeken en aangepast.

bron: Belga