Procedure visumrel blijft in het Frans, oordeelt de beslagrechter

Procedure visumrel blijft in het Frans

De procedure voor de beslagrechter rond het visum voor een Syrisch gezin blijft in het Frans. De Belgische Staat had gevraagd om de zaak in het Nederlands te pleiten, maar de Franstalige beslagrechter gaat niet op die vraag in. Het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft al beroep aangekondigd tegen die beslissing. De advocaten van de Belgische Staat wilden dat de procedure in het Nederlands gevoerd zou worden en voerden aan dat dit een recht is voor al wie voor de rechter moet verschijnen. De advocaten van de Syrische familie die een visum voor ons land willen, spraken dan weer van vertragingsmanoeuvres.
De rechter meent dat de Belgische Staat geacht wordt een voldoende kennis van het Frans te hebben. Hij ziet dus geen reden om van taalrol te veranderen.

Staatssecretaris Francken gaat beroep aantekenen, zegt zijn woordvoerster. De taalwijziging is geweigerd, maar de rechter meende dat de vraag gesteld mocht worden en dat er geen sprake is van misbruik en pogingen om de zaak te vertragen, geeft Francken zelf aan op twitter.

Op 7 december oordeelde het hof van beroep dat de Belgische Staat een visum moet geven aan een familie uit Aleppo, op straffe van een dwangsom van 4.000 euro per dag. Die dwangsommen moeten niet betaald worden zolang de procedure voor de beslagrechter loopt. Maar de teller van de dwangsommen blijft intussen lopen.

bron: Belga