Elke maand geven 870 Belgen een zorgvolmacht aan een vertrouwenspersoon

Elke maand geven 870 Belgen een zorgvolmacht aan een vertrouwenspersoon

Sinds 1 september 2014 is het mogelijk ook buiten de rechtbank een volmacht te geven aan een persoon naar keuze die je geldzaken zal behartigen als je dat zelf niet meer kunt. In anderhalf jaar tijd werd al 15.660 keer van die voorzorgsmaatregel gebruikgemaakt, of gemiddeld 870 keer per maand. Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) vroeg de cijfers op bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en plaatste ze vandaag op haar website. “Door het opstellen van een buitengerechtelijke zorgvolmacht kunnen veel problemen en familieruzies worden voorkomen”, zegt Lahaye-Battheu.

Uit de statistieken van de federale overheidsdienst Justitie blijkt dat van de “gerechtelijke bescherming” jaarlijks ongeveer 10.000 keer wordt gebruikgemaakt, gemiddeld 833 keer per maand, ongeveer hetzelfde aantal als de buitengerechtelijke bescherming dus. Op dat vlak voorzag de wet in een aantal nieuwe accenten: niet alleen bewindvoering over de goederen, maar ook over de persoonlijke rechten van de beschermde persoon.

“De taak van familiale bewindvoerder mag niet onderschat worden en brengt heel wat administratie met zich mee. Velen haken dan ook af”, zegt Lahaye-Battheu. “Vandaar mijn voorstel om te werken met slechts één zichtrekening, waarvan de volledige outprint van de betreffende periode bij de beheerstaat wordt gevoegd.” Ook de tweejaarlijkse evaluatie door de vrederechters – voorzien in de nieuwe wet – zal worden herzien, omdat dit erg tijdrovend en duur is. De bevolkingsdiensten van de gemeenten vragen ook om duidelijker aan te geven of iemand al dan niet zijn of haar politieke rechten, zoals het stemrecht, nog kan uitoefenen.

In zijn antwoord op een parlementaire vraag van Lahaye-Battheu bevestigde minister van Justitie Koen Geens (CD&V) te werken aan een voorontwerp van wet om aan de knelpunten tegemoet te komen. Ook haar suggesties om de wet te vereenvoudigen zullen worden bestudeerd, aldus Sabien Lahaye-Battheu.

bron: Belga