Nederlandstalige beslagrechter Brussel verwijst zaak naar Franstalige beslagrechter

De Nederlandstalige beslagrechter van Brussel heeft beslist dat de zaak over de dwangsommen die de Belgische staat moest betalen aan een Syrische familie door de Franstalige beslagrechter van Brussel moet behandeld worden. Beide beslagrechters kregen de zaak in handen, maar omdat er duidelijk samenhang is tussen beide processen en de hele procedure rond de Syrische familie tot nu toe in het Frans verliep, is de Nederlandstalige beslagrechter van oordeel dat de Franse beslagrechter de zaak voort moet behandelen. Het Brusselse hof van beroep had de Belgische staat op 7 december verplicht een arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV) uit te voeren, en een Syrische familie uit Aleppo een visum te geven, op straffe van een dwangsom van 4.000 euro per dag. Via een eenzijdig verzoekschrift verkreeg de Belgische staat vervolgens dat de tenuitvoerlegging van die dwangsommen geschorst werd, maar de zaak moest dan wel binnen de kortste keren voor de beslagrechter gebracht worden.

De advocaten van de Syrische familie dagvaardden daarop de Belgische staat voor de Franstalige beslagrechter van Brussel. De Belgische staat dagvaardde de advocaten van de Syrische familie dan weer voor de Nederlandstalige. Hoewel de dagvaarding voor de Franstalige beslagrechter eerst was uitgebracht, kwam de zaak toch eerst voor de Nederlandstalige beslagrechter. Daar vroegen de advocaten van de Syrische familie afgelopen vrijdag om de zaak door te verwijzen naar de Franstalige beslagrechter. Volgens de advocaten van de Belgische staat kon dat niet zomaar en moest daarvoor een taalwijziging gevraagd worden, maar de Nederlandstalige beslagrechter heeft daar nu anders over geoordeeld en de zaak toch doorverwezen naar zijn Franstalige collega. Daar wordt ze donderdag behandeld.

bron: Belga