“Na Berlijn haat en wraak niet in ons hart binnenlaten”

Na Berlijn haat en wraak niet in ons hart binnenlaten

Kardinaal Jozef De Kesel heeft zaterdagavond tijdens de middernachtmis in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal opgeroepen om ook na de aanslag in Berlijn “haat en wraak niet in ons hart binnen te laten”. “We mogen ons niet afsluiten en ons op onszelf terugtrekken”, sprak De Kesel tijdens zijn homilie. “We moeten ons verzetten tegen wat paus Franciscus de ‘globalisering van de onverschilligheid’ noemt.” De kardinaal had het ook over de vluchtelingenproblematiek, waarbij hij verbanden met het kerstverhaal aanstipte. “Het is van alle tijden: schamelheid en armoede trekken niet aan, de arme en de vreemdeling horen er niet bij”, aldus De Kesel. “Het kind in de kribbe verwijst naar hen. Hoe kunnen we anders dan daarbij ook denken aan het lot van zovelen die vandaag op de vlucht zijn voor geweld of armoede? Natuurlijk is de problematiek complex, natuurlijk kan alles niet ongecontroleerd gebeuren en moet er gewerkt worden aan langetermijnoplossingen in de landen van herkomst. Maar ondertussen zijn ze op de vlucht. Sommigen van hen zijn hier, sommigen al heel lang. Ze moeten in hun waardigheid erkend worden, en het zijn niet eerst papieren die hen deze waardigheid verlenen.”
De Kesel citeerde ook nogmaals paus Franciscus door te stellen dat “de waarde van een instelling wordt gemeten aan de manier waarop zij het leven en de waardigheid van de menselijke persoon behartigt, vooral wanneer mensen kwetsbaar zijn”. Hij benadrukte tot slot dat Kerstmis een feest van solidariteit hoort te zijn.

bron: Belga