“Maximumfactuur kan rusthuis voor iedereen betaalbaar maken”

Maximumfactuur kan rusthuis voor iedereen betaalbaar maken

Het rusthuis blijkt voor veel senioren onbetaalbaar. “Iedereen hoopt op een mooie oude dag. We vinden het belangrijk dat iedereen daar ook uitzicht op krijgt. Maar dat kan alleen als je geen financiële zorgen hebt”, zegt Joris Vandenbroucke, fractieleider van de sp.a in het Vlaams Parlement. De Vlaamse socialisten pleiten daarom voor een maximumfactuur in de ouderenzorg. “Het is hoog tijd dat Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen ingrijpt, want eens te meer blijkt dat het rusthuis voor veel senioren onbetaalbaar is”, zegt Vandenbroucke in een reactie op de nieuwe cijfers over de rusthuisprijzen. “Eerder bleek uit de armoedebarometer van de Socialistische Mutualiteiten dat drie op de vier senioren niet voldoende inkomen heeft om de rusthuisfactuur te betalen.”

“Nu blijkt dat de gemiddelde rusthuisfactuur in Vlaanderen liefst 1.650 euro per maand bedraagt, terwijl het gemiddelde pensioen ongeveer 1.200 euro bedraagt. Liefst 75 procent van de senioren heeft een pensioen dat lager ligt dan de rusthuisprijs. Dat betekent in vele gevallen dat senioren moeten aankloppen bij hun kinderen of bij het OCMW om hun rusthuis te helpen betalen”, benadrukt de sp.a’er.

Voor de Vlaamse socialisten is het belangrijk dat elke Vlaming uitzicht krijgt op een oude dag zonder financiële zorgen. “Dat kan perfect als de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid maar wil nemen”, aldus Vandenbroucke. “Mijn fractie heeft al meermaals het concreet voorstel ingediend om een maximumfactuur in de ouderenzorg in te voeren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de rusthuisfactuur betaalbaar blijft, ook voor mensen met een lager pensioen.”

bron: Belga