Crevits noemt instaptoets lerarenopleiding “positief instrument”

Crevits noemt instaptoets lerarenopleiding "positief instrument"

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) noemt de instaptoets voor de lerarenopleiding “een positief instrument”. “Positief voor zij die klaar zijn voor de opleiding, maar ook positief voor studenten die de boodschap krijgen dat dat ze best nog wat bijspijkeren. Het helpt jongeren dus”, aldus de minister. De instapproef voor de lerarenopleiding is in het leven geroepen om studenten die leraar willen worden een goed zicht te geven waar ze staan bij de start van hun opleiding. De proef is dit jaar voor het eerst afgenomen bij kandidaat-leraren die met de opleiding gestart zijn. Vanaf volgend academiejaar zal de proef voor de start van de opleiding afgenomen worden. De proef is niet bindend.

Uit de resultaten blijkt dat een meerderheid van de kandidaat-leraren voldoende kennis heeft voor Nederlands en wiskunde, de helft voor Frans. De proef bewijst volgens minister Crevits dat de lat voldoende hoog ligt en dat remediëring voor een groep jongeren nodig kan zijn om te slagen.

Minister Crevits wijst erop dat de lerarenopleiding zelf tegen 1 september 2019 wordt hervormd. Het regelgevend werk daarvoor wordt nu voorbereid. “Het einddoel blijft altijd kwalitatieve leerkrachten, want zij zijn het fundament van ons onderwijs”. Ook de hervorming van het secundair onderwijs is hierin belangrijk, zegt de minister.

bron: Belga