Zeldzame hommels genetisch even gezond als 100 jaar geleden

Zeldzame hommels genetisch even gezond als 100 jaar geleden

Het gaat dan wel niet best met wilde bijen en hommels in ons land, maar een vergelijking van genetisch materiaal toont dat zeldzame hommels in België even gezond zijn als 100 jaar geleden, toen ze nog veel algemener voorkwamen. Dat blijkt uit het federaal onderzoeksproject “Belbees”, zo meldt Natuurpunt. Hommels hebben in West-Europa sterk te lijden onder de intensivering van de landbouw, vooral dan het verlies aan bloemrijke graslanden en het verdwijnen van klaverteelt. De hommelfauna in België telt dertig soorten, waarvan zeven uitgestorven en twee amper nog recent gezien werden.

In het kader van het federaal onderzoeksproject “Belbees” onderzochten wetenschappers de historische en huidige genetische diversiteit van hommels bij vier uiterst zeldzame en vier nog steeds algemene hommels komende van vijf locaties in België. Een vergelijking werd gemaakt met genetisch materiaal uit de periode 1913-1915 van dezelfde soorten in dezelfde locaties.

“De genetische diversiteit bleek wel lager te zijn bij de zeldzame hommels dan bij de hommels die vandaag de dag nog algemeen voorkomen, maar verrassend genoeg bleek dit 100 jaar geleden ook al het geval”, zegt Pieter Vanormelingen (Natuurpunt). “Bovendien bleken hun effectieve populaties nog relatief hoog te zijn. Het is dus hoopvol vast te stellen dat op de paar locaties waar de onderzochte zeldzame hommelsoorten nog standhouden hun genetische diversiteit niet sterk is aangetast vergeleken met 100 jaar geleden, toen ze nog veel algemener waren. Hieruit kan besloten worden dat een eventueel herstel van deze hommels niet gedwarsboomd wordt door een doorgedreven genetische verarming.”

Aan de UGent wordt momenteel een Europese staalname georganiseerd om te achterhalen of de lagere diversiteit van de zeldzame hommels, soorteigen of dan wel locatiegebonden is.

bron: Belga